ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី៣ – ២០២១

ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី៣ – ២០២១

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ ថ្ងៃ​ចន្ទ២ ខែ​វិច្ឆិកា២០២០​ 811

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តក្រចេះ មានរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍ៥ឆ្នាំ និងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលខេត្ត ក្រុង ស្រុក ដែលរៀចំឡើងដោយមន្ទីរផែនការខេត្

ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី២ – ២០២០

ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី២ – ២០២០

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ ថ្ងៃ​ចន្ទ២ ខែ​វិច្ឆិកា២០២០​ 1082

នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ លោក​ ម៉ែន វិបុល អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នងកិច្ចប្រជុំការផ្តល់យោបល់របស់គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្

ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី១ – ២០១៩

ផែនការអភិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ ឆ្នាំទី១ – ២០១៩

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ប្រាំឆ្នាំ ថ្ងៃ​ចន្ទ២ ខែ​វិច្ឆិកា២០២០​ 1421

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ (២០១៥-២០១៩) របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តទី២ បានកំណត់នូវចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលមានគោលបំណងសម្រេចឲ្យបានក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំ