កិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក

ថ្ងៃ​ពុធ២០ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩

វេលាម៉ោង ៨.៣០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក នង ធឿន អភិបាលរងស្រុក តំណាងលោក លី សុវណ្ណារិទ្ធ អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំមន្ត្រីការិយាល័យរដ្ឋបាលចំនួន ២រូប ចូលរួមកិច្ចប្រជុំណែនាំស្តីពីនីតិវិធីនៃការបិទបញ្ជីចំណូល ចំណាយ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត។