ចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់តូបលក់ម្ហូបអាហារ ដែលសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវ នៅភូមិវាំងមួង ឃុំកូប

ថ្ងៃ​សុក្រ២២ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩

វេលាម៉ោង ១៤.០០នាទីរសៀល ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក អាន វណ្ណៈ អភិបាលរងស្រុក បានដឹកនាំលោក ម៉ាក សុខឿន ជំទប់ទី១ ឃុំកូប និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មេភូមិ ចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់តូបលក់ម្ហូបអាហារ ដែលសាងសង់លើដីចំណីផ្លូវ នៅចំណុចខាងលិចការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុក ស្ថិតក្នុងភូមិវាំងមួង ឃុំកូប។