កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា របស់គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូច តំបន់ទន្លេសាប

ថ្ងៃ​អង្គារ២៦ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩

វេលាម៉ោង ៨.០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ទូច សីហា អភិបាលរងស្រុក បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែវិច្ឆិកា របស់គម្រោងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មខ្នាតតូច តំបន់ទន្លេសាប នៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុក។