កិច្ចប្រជុំអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស ជួញដូរពលកម្ម និងអាជីវកម្មផ្លូវភេទ

ថ្ងៃ​ពុធ១៤ ខែ​កញ្ញា២០២២

រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក កែវ តារារស្មី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុក និងលោកស្រី វ៉ាន ស៊ីញ៉ា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលស្រុក បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំអនុវត្តផែនការប្រតិបត្តិការបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្ស ជួញដូរពលកម្ម និងអាជីវកម្មផ្លូវភេទ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អ៊ុ រាត្រី អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅសាលធំសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។