កិច្ចប្រជុំស្តីពីការជម្រុញ ការរៀបចំធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ

ថ្ងៃ​ពុធ១៤ ខែ​កញ្ញា២០២២

រសៀល ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក អាន វណ្ណ: អភិបាល រងស្រុក តំណាងលោកអភិបាលស្រុក និងមន្ត្រីជំនាញ បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការជម្រុញ ការរៀបចំធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិលើទីតាំងដែលបានចុះ ក្នុងបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ដែលពុំទាន់មានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដល់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជួន សាម៉េត អនុប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។