ចុះពិនិត្យសមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកង្កែប នៅភូមិសូរិយាថ្មី ឃុំកូប

ថ្ងៃ​អង្គារ១៣ ខែ​កញ្ញា២០២២

ព្រឹក ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ លោក ហង្ស ផាន អនុប្រធានការិយាល័យកសិកម្មធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន ចុះពិនិត្យសមាជិកបណ្តុំអាជីវកម្មចិញ្ចឹមកង្កែប គាំទ្រដោយ កម្មវិធី (ASPIRE) នៅភូមិសូរិយាថ្មី ឃុំកូប ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។