កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៦ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក

ថ្ងៃ​សុក្រ២៩ ខែ​វិច្ឆិកា២០១៩

វេលាម៉ោង ៨.០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លោក ខាត់ សារ៉ាន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក តំណាងលោក តាន់ ស្វាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោកស្រី វ៉ាន ស៊ីញ៉ា អភិបាលស្រុកស្តីទី អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៦ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក នៅសាលប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុក។