ពិធីគោរពទង់ជាតិ ថ្ងៃ០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២

ថ្ងៃ​ចន្ទ៥ ខែ​កញ្ញា២០២២

លោក តាន់ ស្វាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និងលោក កែវ តារារស្មី អភិបាលស្រុក បានដឹកនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុក អភិបាលរងស្រុក នាយក នាយករងរដ្ឋបាល ប្រធាន អនុប្រធាន មន្ត្រីការិយាល័យ អង្គភាព ចំណុះរដ្ឋបាលស្រុក មេឃុំ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ចូលរួមគោរពទង់ជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២